Boendeinformation

Här har vi samlat praktisk information om ditt boende och våra gemensamma utrymmen.


Saknar du någon information? Kontakta gärna styrelsen så att vi har möjlighet att komplettera.

Kontrollera

Viktiga regelbundna kontroller som du själv är ansvarig för:

 • Test av brandvarnare
 • Test av jordfelsbrytare
 • Motionering av ventiler till vatten

var 6:e månad

var 6:e månad

var 6:e månad

Innehåll

 • Andrahandsuthyrning
 • Avgiftsavier
 • Avlopp
 • Badrum
 • Besöksparkering
 • Boendepärm
 • Brandskydd
 • Bredband och IP-telefoni
 • Dörröppnare
 • Elavtal
 • Fönster
 • Förrådsutrymme
 • Försäkring
 • Försäljning av bostad
 • Förvaring av cyklar och barnvagnar
 • Hjärtstartare
 • Kretsloppsrum
 • Kök
 • Lägenhetsdörr
 • Lägenhetsnummer

.

 • Lägenhetsnycklar och taggar
 • Medlemsskap
 • Medlemsutskick
 • Parkering och garage
 • Parkettgolv
 • Postfack, namn på lägenhetsdörr och porttelefon

 • Renovering
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Strömavbrott eller om elen inte fungerar i lägenheten
 • Städning av gemensamma ytor
 • Terrasser och trädgård
 • TV
 • Tvättstuga
 • Vatten
 • Ventilation
 • Vitvaror
 • Väggar och tak
 • Värme

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver tillstånd av styrelsen. Begäran om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla giltigt skäl för begäran, tidsperiod och uppgift om vem som ska hyra lägenheten. Exempel på giltigt skäl är tillfälligt arbete eller studier på annan ort, eller sambo-boende på prov. För upplåtelse av bostadsrätten i andra hand tar föreningen ut en avgift. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år. Om tillståndet gäller en kortare period, beräknas avgiften baserat på antal kalendermånader som avses.


Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan uthyrningen ska påbörjas, då styrelsen behandlar ansökan under ett styrelsemöte.


Blanketten för ansökan om andrahandsuthyrning finns på Bredablicks hemsida under Meny > Blanketter.

Avgiftsavier

Avier skickas ut kvartalsvis, tre stycken avier kommer vid varje tillfälle. På avin finns månadsavgift, elförbrukning och ev. hyra för garageplats. Avin skickas ut av vår förvaltare Bredablick.

Avlopp

Ansvaret för underhåll av avloppsledning fram till avloppsstam ligger på bostadsrättshavaren. Detta gäller även den del av ledningen som går under golvet.


På grund av återkommande problem gör föreningen regelbunden underhållsspolning i samtliga lägenheter, för närvarande vart 3:e år. Nästa planerade spolning sker under våren 2024. Den som behöver spola extra mellan dessa tillfällen, t.ex. vid akut stopp, beställer och bekostar detta själv hos valfri rörmokare.


För att minska risken för stopp, minimera mängden fett och matrester som hamnar i avloppet. Den konstruktion som finns i huset med relativt långa ledningar kräver extra nogrannhet.

Badrum

Läs noga instruktioner för skötsel av badrumsutrustningen. Gör inga ändringar, borra inte i badrumsväggar, demontera inte fastmonterade detaljer mm innan du har läst instruktionerna. Om du vill ändra i ditt badrum, renovera det eller montera ny utrustning måste du först inhämta styrelsens godkännande. Detsamma gäller åtgärder som rör ventilationen, eftersom detta kan påverka hela fastigheten. Bakom badrummets väggar, under golv och ovan tak, går vatten- och elledningar som lätt kan skadas med allvarliga konsekvenser både för dig och dina grannar.

Besöksparkering

Besöksparkering finns vid kortsidan av hus 13 och 19. Platser reserverade för rörelsehindrade finns mellan varje hus.

Boendepärm

Varje lägenhet skall komma med en lägenhetspärm, i denna finns information om ditt boende och de saker som är installerade. Tänk på att uppdatera den om du t.ex. målar om (skriv gärna ner färgkod och vilket märke det är) eller byter en vitvara. Detta kommer att underlätta för nästa ägare av din lägenhet.


Har du ingen boendepärm uppmanas du att göra en ny. Vill du ha tips på vad som borde ingå kontakta styrelsen.

Brandskydd


Utrymmningsväg:

Trapphuset är enda utrymningsväg för de övre våningarna i huset. Därför är det mycket viktigt att inget brandfarligt material placeras i trapphus eller i hisshallar. Dörr mellan trapphus och hisshall skall hållas stängd.


Brandvarnare:

Föreningens stadgar kräver minst en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Testa din brandvarnaree regelbundet, särskilt om du varit bortrest en längre period.


Läs mer om brandskydd i hemmet hos MSB och Räddningstjänsten Syd.

Bredband

Föreningen har gruppavtal med Sappa för bredband med hastighet på 1000 MBit/s.


I varje lägenhet finns en kopplingspanel för nätverkskablar. Den sitter bakom en lucka i väggen och har ett antal nätverksuttag. Ett av dem är anslutet till nätverkscentralen i källaren och de övriga till vägguttagen märkta "data" i lägenheten. Alla kablar är normalt kopplade till en liten switch som fungerar som grenkontakt.


Vid problem med uppkopplingen, kontrollera i första hand utrustningen i din lägenhet och starta om denna vid behov. För att utesluta fel i switchen, koppla ur denna tillfälligt och anslut från uttaget där din router sitter direkt till uttaget från källaren. Om detta löser problem är switchen trasig och behöver bytas ut. Om det inte hjälper, kontakta Sappa kundservice.


Styrelsen kan i vissa fall hjälpa till att koordinera felsökning, särskilt om ett fel drabbar flera lägenheter. Notera alltid ungefärlig tidpunkt för tillfälliga fel!


IP-adresser


Sappa använder s.k. CGNAT-teknik i sitt nät. Som standard tilldelas varje lägenhet ett obegränsat antal IP-adresser av CGNAT-typ, som inte går att komma åt från internet. För många tjänster fungerar detta utmärkt. En del tjänster fungerar sämre eller inte alls med CGNAT. Därför har du möjlighet att kostnadsfritt beställa publik IP-adress från Sappas kundservice. Då tilldelas lägenheten istället två (2) publika IP-adresser. Vill du koppla in fler än två enheter samtidigt så måste de placeras bakom en router.

Dörröppnare

Entrédörrarna är försedda med elektriska dörröppnare som aktiveras av en tryckplatta. På styrenheten som sitter monterad innanför dörren finns två knappar: en strömbrytare och en programväljare med tre lägen.


A: Dörren öppnas av tryckplattan och stängs automatiskt

B: Motorn är avstängd (läget saknas på en del dörrar)

C: Dörren öppnas och är permanent uppställd


För att ställa upp dörren tillfälligt, välj program C. För att återställa normal funktion, välj program A. Undvik att ställa upp dörren med hjälp av andra föremål, eftersom aluminiumramen lätt blir skadad.


Tänk på att du är ansvarig för att ingen obehörig tar sig in i huset så länge dörren är uppställd.

Elavtal

Föreningen har ett gemensamt tecknat avtal med Kraftringen, med individuell mätning. Därmed behöver du inte teckna något eget avtal. Din elförbrukning kommer att debiteras på din avgiftsavi.


Logga in på imdweb.se för att se din elförbrukning. Kontakta styrelsen om du behöver återställa ditt lösenord.


Föreningen har solceller installerade på taket av båda husen som bidrar till att hålla nere kostnaden för elförbrukning för föreningens gemensamma utrymmen.

Fönster

Alla lägenheter har treglasfönster installerade. De nedre icke öppningsbara fönstrena är av härdat glas för att minska skador om de skulle krossas. Ansvar för underhåll av fönster är uppdelat så att föreningen ansvarar för de yttre delarna och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för de inre. För mer information, se föreningens stadgar, §23 samt §26.

Förrådsutrymme

Varje lägenhet har ett förråd som är märkt med lägenhetens nummer. Förråden ligger i markplan eller i källaren i anslutning till garaget. Lägenhetens nyckel ger tillgång till förrådsutrymmet. På din förrådsdörr behöver du sätta ett eget hänglås. Tänk på att inte lämna saker utanför ditt förråd då det blockerar framkomsten och kan vara en brandrisk.

Försäkring

Föreningen har tecknat en gemensam försäkring för bostadsrättstillägg. Denna försäkring gäller alla medlemmar. Det betyder att din hemförsäkring inte behöver innehålla ett bostadsrättstillägg.


Observera att bostadsrättstillägget är ett komplement till din hemförsäkring och inte en ersättning för denna.

Försäljning av bostad

Informera styrelsen innan lägenheten utannonseras. Styrelsen skall beredas möjlighet att besiktiga lägenheten i samband med in- och utflyttning.


Information om pantsättning, andelstal för lägenheterna med mera kan fås från Bredablick. Föreningens ordförande står till mäklarens förfogande för kompletterande information. Praktiska frågor i samband med överlåtelser (t.ex. besiktning, namnbyte) kontakta styrelsen.


Ansökan om medlemskap/utträde görs via blankett från Bredablicks hemsida (Meny > Blanketter).


Glöm inte att uppdatera boendepärmen med eventuella nya manualer etc, samt att lämna kvar pärmen till den som övertar din lägenhet.

Förvaring av cyklar och barnvagnar

Det finns ett cykelförråd i vardera hus och även möjlighet att förvara cyklar i både övre och nedre garage. I dagsläget finns det ingen barnvagnsparkering utan dessa får förvaras i den egna lägenheten.

Hjärtstartare

En hjärtstartare finns uppsatt i entrén till hus 17.

Kretsloppsrum

Kretsloppsrummet finns på markplan i hus 13, här finns även nya påsar för matavfall att hämta. Skulle det saknas påsar, kontakta styrelsen.


Lunds kommun hanterar sophämtningen för föreningen. Schema för tömning finns anslaget i soprummet. Föreningen betalar för volymen sopor som produceras, så tänk på att ta isär dina emballage. Föreningen kan även få straffavgifter för felsorterade sopor, så sortera väl. Om kärl överfylls eller sopor ställs på golvet kommer inte kärlen att tömmas. 


Föreningen har i dagsläget kärl för:

 • Matavfall
 • Glas
 • Pappersförpackningar
 • Returpapper
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackingar
 • Batterier
 • Restavfall
 • Glödlampor och lysrör


För annat avfall och grovsopor hänvisas boende till någon av Sysavs anläggningar. Den närmast ligger på Gastelyckan. Mer information samt sorteringsguide finns hos Lunds Kommun.

Kök

Ditt kök kommer från Myresjökök som numer ägs av Marbodal.


Ska du ändra eller renovera i köket som medför påverkan på vattenanslutningar, tätskikt eller avlopp måste du ha styrelsens godkännande. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.

Lägenhetsdörr

Föreningen har säkerhetsdörrar av klass RC3 från Daloc. Se även informationsetikett på gångjärnsidan av dörren. För att låsa dörren behöver du först dra upp handtaget. Glöm inte att meddela ditt försäkringsbolag att föreningen har säkerhetsdörrar för en eventuell reduktion av avgiften.


Om dörrklockan kärvar så kan den behöva rengöras. Skruva av klockan från insidan, rengör och smörj glidytor och fjädrar med ett teflonbaserat smörjmedel. Om den svarta tryckknappen har fastnat, skruva av skyddet på utsidan av dörren för att komma åt att rengöra och smörja även den.

Lägenhetsnummer

Lägenheterna är märkta enligt skatteverkets lägenhetsnumrering. Märkningen finns på utsidan av dörrkarmen.

Lägenhetsnycklar och taggar

Garageportarna öppnas med hjälp av tagg och ytterdörrarna in i huset kan öppnas med hjälp av antingen nyckel eller tagg. Nycklar och taggar administeraras av föreningens styrelse. Om du önskar beställa nya taggar eller nycklar, kontakta styrelsen.


Vid förlust av nycklar och taggar är den boende skyldig att snarast anmäla förlusten till styrelsen. Det är den boendes egen hemförsäkring som i första hand ska stå för kostnaderna för ny nyckel och tagg samt avregistrering av tagg.

Medlemskap

Föreningens stadgar tillåter inte juridisk person att bli medlem i föreningen. Enbart personer som äger en del i föreningen kan bli medlemmar. Föreningen tillåter s.k. delat ägande. Det betyder att en förälder kan stå som delägare av bostaden, trots att det endast är barnet som är boende i lägenheten. De boende skall äga minst 10%.

Medlemsutskick

Föreningens styrelse skickar återkommande ut medlemsinformation till alla boende. Om du inte får medlemsutskicket via mejl eller önskar uppdatera din mejladress, kontakta styrelsen.

Parkering och garage

Föreningen har 64 parkeringsplatser varav 6 är försedda med laddbox för elbil. Föreningen har också 2 platser för motorcykel. Parkeringsplatserna är fördelade på två olika plan. Tillfart till garagen sker västerifrån (källarplanet) eller österifrån (markplanet). Garagen är kameraövervakade för att öka tryggheten för de boende. Garagen delas av BRF Lunna Töser och BRF Margretedal.


Kösystem tillämpas för parkeringsplatserna. Kontakta styrelsen om du önskar hyra en parkeringsplats.

Parkettgolv

Det är tillåtet att lägga om och slipa golven fackmannamässigt utan styrelsens godkännande.

Postfack, namn på lägenhetsdörr och porttelefon

Vår förvaltare administrerar byte av namn på dörrar, tavla i foajé och postfack. Porttelefonen sköts av föreningens styrelse.

 

Boende i lägenheten som inte är medlem i föreningen får inte sitt namn tillagt automatiskt, utan behöver anmälas som boende för att informationen ska uppdateras. 


Föreningen har inga extranycklar till postfacken. Finns det bara en nyckel till ert postfack, rekommenderar styrelsen att låta tillverka en ny nyckel.

Renovering

Som bostadsrättsinnehavare har du ett underhållsansvar för din lägenhets inre, medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre och delade utrymmen. Var gränsen mellan lägenhetens inre och yttre går är inte alltid helt lätt att säga då bostadsrättslagen ger visst utrymme för tolkningar. Den allmänna rekommendationen är därför att alltid stämma av med styrelsen och föreningens stadgar innan du börjar renovera. 


Du har enligt lag skyldighet att ta kontakt med styrelsen för renoveringar som inbegriper våtrum, kök samt bärande väggar och andra liknande konstruktioner. Det är viktigt att allt renoveringsarbeten görs fackmannamässigt.


På balkongen finns ett avrinningsrör ingjutet i betonggolvet, med syfte att begränsa vattenskador. Om golvplattor installeras, måste ett hål tas upp för röret. Ett övertäckt rör leder till anmärkning vid nästa statuskontroll.

Snöröjning och halkbekämpning

Föreningen ansvarar för snöröjning av fastigheten. Det finns en hink med salt i kretsloppsrummet som kan användas utanför entrén vid behov. Tänk på att inte strö salt på metallgallren precis utanför entrédörren då dessa rostar sönder.


Innergårdarna mellan husen snöröjs ej.

Strömavbrott eller om elen inte fungerar i lägenheten

I lägenheten finns en automatsäkringscentral med huvudströmbrytare och jordfelsbrytare. Det skall finnas en tabell som för varje säkring visar vilken del av lägenheten som den avser. Information om jordfelsbrytaren skall vara uppklistrad i centralen. Du kan även se den genom att klicka här.


Vid problem i lägenheten, börja med att kontrollera ifall säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut.


Om du inte lyckas lokalisera felet själv är det dags att felanmäla. Se kontaktsidan för mer information.


Om du misstänker strömavbrott som påverkar hela huset, eller ett större område, kontrollera Kraftringens karta för driftstörningar. Notera att föreningen har en UPS i källaren som håller delar av belysningen i hisshallar och trapphus igång även under strömavbrott.

Städning av gemensamma utrymmen

Trapphusen och entreérna städas en gång i veckan. En gång om året städas även garaget. Tänk på att hålla rent i gemensamma utrymmen för allas trevnad.

Terrasser och Trädgård

På terrasserna mellan husen finns utemöbler och grill som du är välkommen att använda. Om du vill vara säker på att det är ledigt vid ett visst tillfälle kan du sätta upp en lapp på glasdörrarna ut till terrassen. Skriv vilken dag och mellan vilka klockslag du vill abonnera terrassen.

TV

Föreningen har ett gruppavtal som ger tillgång till Sappas basutbud av digitala TV-kanaler i HD. För att komma igång, koppla in antennsladden och gör en digital kanalsökning. Din TV behöver stödja DVB-C som är en standard för digital sändning i kabel-TV-nät. Har du en äldre TV behöver du istället en TV-box med mottagare för DVB-C, som du sedan ansluter till TVn med en HDMI-kabel.


För mer information samt hjälp med kanalsökning, se informationsblad samt kom-igång-guide för TV hos Sappa. Guiden har olika avsnitt beroende på om du har TV med inbyggd mottagare eller TV-box.

.

Tvättstuga

Tvättstugan kan bokas via bokningslistan i hus 15 där också föreningens gemensamma tvättstuga ligger. I tvättstugan finns det en torktumlare, två tvättmaskiner, en kallmangel samt ett torkrum. Den gemensamma tvättstugan är till för alla boende. När du lämnar tvättstugan, tänk på att lämna den i samma skick som den var när du kom.

Vatten

I lägenheten finns avstängningsventiler för inkommande vatten. Tag reda på var de sitter så att du kan stänga av vatten vid behov. Ventilerna behöver motioneras (stängas och öppnas) några gånger per år för att inte fastna i öppet läge. Om ett handtag har fastnat, felanmäl detta. Använd inte verktyg.

Ventilation

Varje hus har ett gemensamt FTX-system. En fläkt drar ut luft från kök och badrum, medan en annan fläkt drar in ny, frisk luft. På vintern värmer den varma frånluften upp den kalla tilluften genom en värmeväxlare.


OBS! Ventilationsdonen har justerats in för att ge rätt luftflöde i varje lägenhet. Det är av yttersta vikt att du inte ändrar justeringen, eftersom detta påverkar inte bara din egen lägenhet utan även resten av huset. Om du tar ner ett ventilationsdon, märk först upp det ordentligt och återställ det snarast på rätt plats.


Spiskåpan i köket skall vara av passiv typ, med ett spjäll för att reglera luftflödet, men utan fläkt. Glöm inte att rengöra eller byta dina filter med jämna mellanrum då de annars kan bli en brandfara.


Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, görs regelbundet för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. Vid kontrollerna behöver du ge tillträde till din lägenhet.


Vid viktigt meddelande till allmänheten, VMA, eller annan krissituation kan ventilationen stängas av alla boende. Avstängning av ventilationen sker i nedre garaget, i anslutning till garageporten. Knappen är märkt "Nödstopp för fläktaggregat". Detta stänger av ventilationen i båda husen.


Meddela styrelsen om du stängt av ventilationen.

Vitvaror

Du som boende ansvarar själv för vitvarorna i lägenheten.

Väggar och tak

Du får måla om och tapetsera som du vill i din lägenhet, glöm dock inte att skriva ner i din boendepärm vad för kulör och märke du har använt så det blir lätt att komplettera i framtiden. Vill du ändra planlösningen i din lägenhet så går det bra att ändra på icke bärande väggar men inte på bärande konstruktion. Är du osäker på vad som är bärande konstruktion kontakta alltid en hantverkare. Vill du ändra på bärande konstruktion så måste du få styrelsens godkännande först.

Värme

Båda husen värms upp av ett centralt värmesystem. Systemet är inställt så att temperaturen i varje lägenhet blir cirka 21 grader vid mätdosan. Kraftringen övervakar värmesystemet online och gör justeringar för att ge optimal inomhustemperatur för alla boende.


Värmen som skickas fram till ett element styrs av den rådande utetemperaturen och den faktiska innetemperaturen. När det inte är särskilt kallt ute, t.ex. början på hösten, så ska inte elementen vara mer än ljumna. När däremot utetemperaturen kryper ner på minusgrader så kan elementen bli desto varmare.


Elementen skall ej luftas regelbundet. Misstänker du luft i elementet, kontakta i första hand styrelsen.


De plaströr som ansluter till elementen är känsliga för UV-strålning. Därför sitter vita skyddsrör och täckbrickor monterade utanpå. Med tiden blir dessa skyddsrör spröda. När de spricker är det dags att byta ut dem. Styrelsen tillhandahåller nya skyddsrör samt monteringsinstruktion och hjälper till med montering vid behov.