Ordningsregler och vanliga frågor

Vad kul att du är medlem i Lunna Töser! Kom ihåg att vara försiktig med föreningens gemensamma utrymmen. Tillsammans skapar vi en trivsam förening.


Osäker på vad som gäller?

Om du är osäker på vad som gäller kring ordningsreglerna är du välkommen att kontakta styrelsen.

Vad händer om reglerna inte följs?

Föreningens regler har beslutats av föreningsstämman. Syftet är att alla medlemmar ska trivas i föreningen.

Om det skulle vara så att någon regel inte efterlevs är det styrelsens arbete att följa upp detta. I första hand kommer styrelsen kontakta den som brutit mot reglerna, därefter hanteras varje fall individuellt. I värsta fall kan brott mot föreningens regler resultera i uteslutande ur föreningen och i och med det, tvångsförsäljning.

Vad får lämnas utanför min lägenhetsdörr?

På grund av utrymmningsskäl får inga saker placeras utanför den egna lägenhetsdörren.

Vad får jag förvara på min garageplats?

Om du hyr en parkeringsplats så får du självklart förvara din bil på den platsen. Du kan även förvara din cykel på din egen parkeringsplats. Inga andra föremål får förvaras i garaget på grund av gällande brandskyddsregler.

Störs du av ljud från dina grannar?

Om du störs av din granne kan det vara en god idé att själv kontakta personen ifråga. Hjälper inte detta, eller om det inte är möjligt - på grund av störningen eller för att du inte kan avgöra var den kommer ifrån - så kan du även kontakta Riksbyggens jourtelefon 0771-860 860. Vid upprepande störningar, kontakta styrelsen.

Vad är störande ljud och när bör högljuda aktiviteter inte förekomma?

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss, garage och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är särskilt angelägna att följa vardagar från kl 22 (helg och kväll före helg från midnatt) till kl 6 på morgonen.

Får jag byta låset på min ytterdörr?

Du får byta lås på din ytterdörr utan styrelsens godkännande. Viktigt att tänka på är att nyckeln till orginallåset även öppnar låsen till våra gemensamma förrådsutrymmen, entrédörr, cykelrum, kretsloppsrum samt garagen.

Var ska jag slänga mina sopor och hur fungerar sopsorteringen?

Kärl för källsortering finns i kretsloppsrummet i hus 13. Följ de anvisningar som finns vid varje kärl i kretsloppsrummet.


Avfall som inte passar i något av kärlen, så som elektronikskrot, färgburkar, kemiska produkter och trädgårdsavfall lämnas istället på Sysav återvinningscentral. Den närmsta finns på Gastelyckan (karta).

Var få man grilla?

Föreningens medlemmar är välkomna att använda grillarna på de gemensamma uteplatserna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Tänk på brandsäkerheten.

Var får jag röka?

Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen som hissar, trapphus eller förråd. Rökning är inte heller tillåtet i direkt anslutning till byggnadens entréer.

Får jag ha husdjur i min lägenhet?

Ja, det går bra men om du har husdjur ska du övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringarna. Glöm inte plocka upp efter din hund.

Får jag sätta upp en parabol på min balkong?

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Uthyrning i andra hand kräver tillstånd av styrelsen. Begäran om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla skäl för begäran, tidsperiod och uppgift om vem som ska hyra lägenheten. Blankett finns på riksbyggens portal Mitt Riksbyggen (kräver inloggning).

Vilken typ av underhåll av lägenheten är jag ansvarig för och vad är föreningen ansvarig för?

Vad som ingår i lägenheten och ska underhållas framgår av föreningens stadgar, som finns tillgängliga på hemsidan. Börja med att läsa avsnittet "Underhåll av lägenheten". Är du fortfarande osäker? Kontakta styrelsen.

Jag har tappat bort mina nycklar, vad ska jag göra?

Vid förlust av nycklar och taggar är den boende skyldig att snarast anmäla förlusten till styrelsen. Det är den boendes egen hemförsäkring som i första hand ska stå för kostnaderna för ny nyckel och tagg samt avregistrering av tagg.

Vad gäller om det blir stopp i avloppet?

Som medlem ansvarar du själv för stopp i avloppet om stoppet är beläget inom lägenhetens eget rörsystem. Föreningen genomför spolningar av avloppet vart tredje år. Utöver det är det medlemmen själv som vid behov betalar för spolning och ev. avloppsrensning.

Jag vill renovera min lägenhet, vad ska jag tänka på?

Se föreningens stadgar om du tänker göra större förändringar i lägenheten. Informera styrelsen innan du sätter i gång med din renovering. Vissa förändringar i lägenheten kräver styrelsens godkännande. Ej godkända utförda förändringar kan behöva återställas i samband med ägarbyte. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför störande arbeten i lägenheten.

Jag ska ha fest hemma, vad ska jag tänka på?

Du får gärna ha fest i din egen lägenhet. Du behöver inte meddela dina grannar i förväg, men det kan vara en god idé att göra det om du tror att festen kommer att bli högljudd.


Tänk på att du ansvarar för dina gäster under tiden de är på besök i våra hus.

Vilka regler gäller i den gemensamma tvättstugan?

Föreningens tvättstuga får endast användas av medlemmar. Särskilda ordningsregler och instruktioner för maskinerna finns anslagna i tvättstugan. Mattor får inte tvättas i maskiner avsedda för hushållstvätt. Bokningsschema finns anslaget i trappuppgången hus 15.

Jag ska sälja min lägenhet, vad behöver jag göra gentemot föreningen?

Informera styrelsen innan lägenheten utannonseras. Styrelsen skall beredas möjlighet att besiktiga lägenheten i samband med in- och utflyttning.


Lämna kvar pärmen Mitt nya hem till den som övertar din lägenhet.