Välkommen till BRF Lunna Töser

BRF Lunna Töser är en äkta bostadsrättsförening belägen i södra innerstaden, i det vackra Lund med närhet till resturanger och affärer samt grönområden såsom stadsparken. Bara ett stenkast bort ligger både skolor och förskolor. Här bor du med alla tänkbara kommunikationer, service och naturområden precis utanför dörren.

Kort om fastigheten


Förening: BRF Lunna Töser (äkta bostadsrättsförening)
Adresser: Södra vägen 13 och 15

Organisationsnummer: 769611-6313

Fastighetsbeteckning: Lund Harlösabanan 3

Byggår: 2006-2007
Byggherre: Skanska
Antal hus: 2

Hushåll: 74 lägenheter varav 32 i hus 13 och 42 i hus 15
Upplåtelseform: Bostadsrätt

Antal garageplatser: 64, varav 6 elplatser och 2 mc-platser

Boarea: Varierar mellan lägenheter, 34-104 kvm

Uppvärmning: Fjärrvärme  
Fönster: 3-glas fönster

Dörr: Säkerhetsdörr
Fastighetsförsäkring: Folksam
Kommun: Lunds kommun

 

Allmänna utrymmen

I mark- och källarplan finns gemensam tvättstuga (hus 15), kretsloppsrum (hus 13), cykelrum inomhus, garageplatser och lägenhetsförråd.


Besöksparkering
Föreningen har i dagsläget inga dedikerade parkeringsplatser för besökande till boende i föreningen. Besökande hänvisas till betalparkeringarna vid ändarna på husen. Parkering för rörelsehindrade finns mellan husen.

Styrelsen


Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts.


Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på ordinarie stämma (årsstämma) för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.


För att kontakta styrelsen, mejla: lunnatoser@gmail.com


Vid årsmötet 2022-05-09 valdes följande personer till styrelsen:

Marlene Stigsdotter

Ordförande


Lena Dahlberg

Ledamot


Carin Ahlqvist

Suppleant

Mattias Niklewski

Sekreterare


Tore Mårtensson

Ledamot


Madelène Isaksson

Suppleant

Lars-Olof Hallberg

Ledamot


Ola Sjöström

Suppleant

Revisorer och valberedning


Revisorerna och valberedning väljs av föreningens medlemmar på ordinarie stämma (årsstämma) för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.


Revisorerna ansvarar för att granska styrelsens arbete, där den externa revisorn fokuserar på redovisning och regelefterföljnad, och lekmannarevisorn bevakar medlemmarnas intressen.


Vid årsmötet 2022-05-09 valdes följande personer till revisor och lekmannarevisor:

Håkan Ekstrand, Yrev AB

Externrevisor

Göran Bucht

Lekmannarevisor

Valberedningen bereder val till styrelsen och håller intervjuer med intresserade kandidater. Tord Emnert

Valberedning

Krister Olofsson

Valberedning

Bo Elander

Valberedning

Stadgar, ordningsregler, årsredovisning och underhållsplan


Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet. Årsredovisningen visar hur det går ekonomiskt för föreningen. Föreningen följer en underhållsplan och utför kontinuerligt underhåll.